INTRODUCERE
Serviciile platformei "Figaro" sunt oferite condiționat, prin acceptarea de către Companie, fără nici o modificare a condițiilor de utilizare. Prezentul document este publicat pe "Figaro.md" și poate fi revizuit periodic, prin actualizarea paginii. Figaro recomanda Companiei sa viziteze periodic pagina "Condiții de utilizare" pentru a se asigura ca respecta condițiile date.
DEFINIȚII
"Figaro", "Figaro.md" sau "Noi" înseamnă "FIGARO SOLUTION" SRL, persoană juridică înregistrată în Republica Moldova, având adresa juridică în MD-2008, Chișinău, strada Roșiori 4, codul fiscal (IDNO) 1018600041243. "Platforma" înseamnă site-ul "Figaro.md" și aplicația mobilă "Figaro" prin care Companiile publică anunțuri cu conținut comercial (oferte, promoții, produse la reduceri, informații generale despre Companie)."Compania" înseamnă entitate juridică înregistrată în platforma "Figaro" și care utilizează platforma cu scopul de a comunica cu utilizatorii, prin informarea lor despre oferte, promoții, produse la reduceri și altele.
SERVICIILE PLATFORMEI "FIGARO"
Figaro oferă Companiei acces la o platformă electronică cu un conținut larg de informație comercială: informații generale despre Companii, anunțurile Companiilor despre oferte și promoții, produse la prețuri reduse, carduri de reducere, etc.

Compania, la semnarea contractului, obține acces la "cabinet" personal ("profil"), prin care își gestionează activitățile în platforma "Figaro". Activitățile accesibile în platforma "Figaro" se împart în 2 categorii de bază:

Publicarea/editarea informației generale despre Companie;

Publicarea/editarea anunțurilor cu conținut comercial.

Compania are obligația ca informația publicată din numele său, informația generala despre Companie sau informațiile din anunțuri să fie corecte, precise și complete.

Compania garantează ca produsele și serviciile listate în anunțuri sunt comercializate la un preț, care este minim cu 5% mai mic decât prețul standard stabilit de Companie.
INFORMAȚII GENERALE DESPRE COMPANIE
În platforma "Figaro", Compania are acces la "cabinetul" personal, prin care își gestionează propria sa pagină în aplicație, care este disponibilă utilizatorilor aplicației pentru vizualizare.

Platforma permite afișarea următoarelor informații cu caracter general despre companie:
Denumirea companiei (obligatoriu);
Logo-ul companiei (opțional);
Datele de contact și persoana de contact a companiei (obligatoriu);
Text cu o scurtă descriere a companiei (obligatoriu);
Adresa oficiilor/filialelor/punctelor de vânzare (obligatoriu - cel puțin o singura adresă);
Localizarea pe hartă a oficiilor/filialelor/punctelor de vânzare (opțional);
Datele de contact a oficiilor/filialelor/punctelor de vânzare (opțional);
Programul de lucru a oficiilor/filialelor/punctelor de vânzare (opțional);
Carduri de reducere (opțional);

Compania decide independent, dacă informația permisă de funcționalul platformei va fi afișată în totalitate sau doar parțial. Însă, câmpurile sus-menționate ca "obligatoriu", vor fi obligatoriu completate.
ANUNȚURI CU CONȚINUT COMERCIAL
Funcționalul platforma "Figaro" permite afișarea anunțurilor cu continut comercial de câteva tipuri:

Ofertă limitată. Tip de anunț prezentat în formatul "story". Are termen de valabilitate limitat la cel mult 3 zile. Odată ce acest termen a expirat, anunțul nu mai este vizibil utilizatorilor.

Promoție. Tip de anunț, prin care se publică informație generală despre oferte, care se referă concomitent la mai multe produse (ex: anunțuri generale despre reduceri de sezon) sau un anumit produs oferit la careva condiții speciale (ex: 1+1=3).

Produs. Tip de anunț, în care sunt prezentate produse sau servicii concrete oferite la prețuri reduse.

Cupon. Tip de anunț, în care sunt prezentate certificatele cu nominal valoric, dar care pot fi obținute gratuit sau la preț redus, dacă sunt îndeplinite anumite condiții speciale.

Compania are dreptul de a publica orice tip de anunț, însa trebuie sa respecte condițiile specifice fiecărui tip de anunț.

Platforma este creata astfel încât fiecare anunț este atribuit la o anumita categorie de produs, de aceea, Compania trebuie sa publice anunțul exact în categoria la care se referă produsul sau serviciul oferit.

Titlul anunțului trebuie să corespundă textului anunțului publicat la care se referă. Titlul anunțului trebuie să informeze pe scurt conținutul anunțului. Spre publicare sunt acceptate doar titlurile în limbile rusă și română. Cu majusculă poate să înceapă doar primul cuvânt, celelalte cuvinte trebuie să fie scrise cu minuscule.

Nu sunt acceptate titlurile care conțin următoarele simboluri:

Repetarea oricăror semne de punctuație, litere, cifre și a altor simboluri, sau combinarea lor care contravine regulilor gramaticale, fără a se limita la următoarele caractere "! = ? % * / | \ \.
Titlurile, unde se folosesc simboluri speciale, care nu sunt necesare pentru așa tip de anunț sau care nu se folosesc corect din considerente de ordin gramatical ' _ | # ^ {} si altele.
Titluri, care conțin numere de telefon sau/și linkuri către alte site-uri sau denumirea site-urilor.
Este interzisă folosirea în textul anunțului a cuvintelor cheie (tags) care nu se referă direct la produsul sau serviciul propus în anunț.Link-urile din textul anunțului care duc la alte pagini web trebuie să corespundă cu conținutul sau tematica anunțului, produsului sau serviciului oferit
Nu sunt admise anunțurile care conțin prețuri diferite în „textul" anunțului și în câmpul pentru „preț".
În fotografiile din anunțuri este interzisă utilizarea descrierilor textuale, informații de contact, etc. Pentru asemenea informații, în aplicație există câmpuri special dedicate.
CONȚINUT INTERZIS ȘI DREPTUL DE VERIFICARE A INFORMAȚIEI PUBLICATE
Toată informația publicată de Companie, care ulterior devine vizibilă pentru utilizatori în platformă, poate fi supusă verificării de către moderatorii platformei.

Compania poartă deplină răspundere pentru veridicitatea informației publicate în platforma și îi este interzis de a face următoarele lucruri:

să publice materiale ilegale, politice, obscene, vulgare, defăimătoare, xenofobe, ofensatoare, inclusiv și cele care au un caracter rasial și religios; care incită la violență și acțiuni ilegale; discriminarea față de etnii, de sex și de alte genuri; ce conțin publicitate de propagandă, demonstrații, manifestații; cu un context pornografic; escrocherii, șantaj; promovarea de droguri; anunțurile care conțin informații despre viața intimă a unei alte persoane și/sau calomnia care-i pătează onoarea și demnitatea; de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator (persoană fizică sau juridică), atât în textul anunțului cât și în mesajele adresate utilizatorilor;

să publice o imagine sau o afirmație explicit sexuală sau pornografică;

să publice materiale care conțin viruși, viermi sau alte programe cu intenția de a distruge orice sistem sau informație;

să încarce, posteze, difuzeze sau transmită în alt mod orice conținut pentru care nu are toate drepturile legale;

să publice informații, care sunt legate de promovarea unor activități ilegale sau agresive, cum ar fi: agresare fizică sau verbală, tratarea cu cruzime a animalelor, comercializarea drogurilor, armelor, materialelor explozibile, etc;

să afișeze informație, care conține furnizarea de bunuri/servicii ce sunt considerate de către legislația în vigoare a Republicii Moldova ca fiind interzise și/sau ilegale;

să introducă anunțuri care au conținut cu referire la: vânzări organe, vânzări arme, magie, ghicit, decese, donații, anunțuri umanitare, servicii via webcam;

să introducă anunțuri care să facă publicitate unor site-uri, publicații, produse, servicii care să concureze direct cu domeniul de activitate al site-ului;

să publice anunțuri utilizând numele, logo-ul sau brand-urile unei alte companii, având drept scop discreditarea aceste companii sau a brand-urilor;

sa utilizeze platforma "Figaro" cu rea-credință pentru discreditarea platformei.

Figaro își rezervă drepturile de a bloca anunțurile plasate prin intermediul platformei "Figaro" fără o notificare prealabilă și o explicație a motivelor de blocare, în cazul în care aceste anunțuri încalcă regulile de publicare a anunțurilor. La fel, în caz de depistare a unei contravenții sau infracțiuni în acțiunile Companiei, Figaro poate sesiza după caz organele de stat cu prezentarea informației relevante despre Compania care a încălcat legislația în vigoare a Republicii Moldova.
DREPTURI DE UTILIZARE A INFORMAȚIEI PUBLICATE
Prin acceptarea acestui Document, Compania acordă Figaro drept:

de a folosi, a reproduce, a solicita reproducerea, a distribui, a comunica și a face disponibile în orice mod și prezentare acele elemente ale Drepturilor de Proprietate Intelectuală ale Companiei, după cum au fost furnizate de către Companie care participă la acest Contract și care sunt necesare pentru ca Figaro să își poată îndeplini obligațiile prevăzute în acest Contract.

de a folosi, a reproduce, a solicita reproducerea, a distribui și utiliza (inclusiv de a prezenta în public, a modifica, a adapta, a comunica, a reproduce, a copia și a face disponibile pentru public, în orice modalitate și fără restricții) informațiile Companiei.

Figaro poate să pună la dispoziție, să dezvăluie și să ofere Informațiile Companiei (inclusiv Drepturile de Proprietate Intelectuală relevante) și ofertele speciale făcute disponibile de către Companie pe platforma sau în colaborare cu terțe părți (website-urile, aplicațiile, platforme și/sau alte sisteme).

Figaro nu va putea fi făcut în nici un caz răspunzător față de Companie pentru nici un fel de acțiuni sau omisiuni din partea oricărei Platforme a Terțelor Părți. Singura despăgubire pentru Companie cu privire la astfel de Platforme ale Terțelor Părți este să solicite Figaro (care are dreptul, nu și obligația) să întrerupă și să se deconecteze de la astfel de Platforme ale Terțelor Părți, sau terminarea acestui Contract, toate în concordanță cu termenii acestui Contract.
REPREZENTĂRI ȘI GARANȚII
Compania reprezintă și garantează că pentru termenii acestui Contract:

Compania are toate drepturile necesare, puterea și autoritatea de a publica anunțurile cu produsele și serviciile oferite, disponibile pe Figaro;

prețul produselor și condițiile ofertelor publicate pe Platformă nu sunt mai dezavantajoase decât cele efective în punctele de vânzare a Companiei.
Made on
Tilda